Банкови сметки

СМЕТКА BGN 

IBAN: BG96SOMB91302056726101

ПЛОВДИВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

 

БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ