Храм параклис костница Архангелски събор, който датира от началото на 17 век.

Намира се в двора на големия храм Св. Богородица и е част от цялостния архитектурен ансамбъл

 

 

ПЛОВДИВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ