Банкови сметки

СМЕТКА BGN 

IBAN: BG96SOMB91302056726101

Освен големия храм Св. Богородица златна ябълка в г. Воден има още единадесет параклиса

 

 

ПЛОВДИВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

 

БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ